Rybářský revír 441 069 – Márinka – Bílina 5 B

Rybářský revír 441 069 – Márinka – Bílina 5 B

Vážení kolegové rybáři, vzhledem k neutěšené situaci kolem parkování osobních vozů u vodní plochy Márinka, MO Bílina oznamuje, že vlastníkem vodní plochy Márinka  je obec Světec. Dalším  vlastníkem pozemků kolem celé vodní  plochy vyjma pláže a parkoviště ( vlastník obec Světec) je Státní pozemkový úřad ČR. Pro rybáře to znamená, že jediné místo, kde lze legitimně parkovat je parkovací místo u pláže. Každý z nás si musí uvědomit, že vstupuje na cizí pozemek a musí respektovat vůli majitele. Usurpování si práva na parkování hrubým a nedůstojným chováním našich členů MO Bílina dosáhneme pouze jedné věci, obec Světec naší MO Bílina vypoví nájemní smlouvu na vodní plochu Márinka a zruší nám povolení výkonu rybářského práva. Co to znamená pro rybáře, parkovat lze pouze na parkovišti, které vlastní obec Světec. Ve všech ostatních případech každý z nás bere zodpovědnost za své konání na sebe. Rybářská stráž bude provádět pouze to co spadá do popisu jejich hlavní činnosti práce, kontrola výkonu rybářského práva.

PETRŮV ZDAR   (výbor MO Bílina)