BRIGÁDY 2019

Mukov – 12.10.2019 v 8:00 hod. (10 osob)

Radovesický rybník – 19.10.2019 v 8:00 hod. (10 osob)

Dřínecký rybník – 2.11.2019 v 8:00 hod. (10 osob)